Kabinet herziet het afschaffen van dividendbelasting

Op 14 november 2021 heeft multinational Shell aangekondigd zich terug te trekken uit Nederland. Het hoofdkantoor wordt verhuisd naar Londen vanuit Den Haag. Dit is de afgelopen decennia het tweede grote multinational bedrijf die Nederland verlaat. Eerder in 2020 pakte ook Unilever de biezen en vestigde zich volledig in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft alles te maken met de dividendbelasting voor de aandeelhouders. In dit artikel volgt wat informatie over wat hier precies gaande is en wat de Nederlandse overheid hieraan doet.

Belastingparadijs niet meer

Het vertrek van de twee multinationals heeft te maken met het feit dat de dividendbelasting vrij hoog is in Nederland. Dividendbelasting is belasting over de aandelen die aandeelhouders in bezit hebben. Zodra deze worden uitbetaald, dan wordt een deel hiervan ingehouden en gaat naar de belastingdienst. Nederland is bekend als belastingparadijs met betrekking tot vennootschapsbelasting en ook omdat startups goed ondersteund worden door de overheid. De dividendbelasting daarentegen is best hoog in vergelijking met andere landen in Europa. In 2020 vertrok Unilever uit Nederland als uitkomst van onderlinge belangenverstrengeling tussen aandeelhouders. Op papier heeft Unilever al lang zijn hoofdkantoor niet meer in Rotterdam maar functioneert nog wel als vestiging. Destijds was GroenLinks bezig om een wet door te voeren om bedrijven die willen vertrekken een boete op te leggen voor compensaties. Toch heeft het concern besloten om wel terug te trekken.

Wat doet de regering

Aangezien de gaswinning veel is teruggedrongen in Nederland, heeft Shell er gewoon minder te zoeken. Het is van origine een Brits-Nederlands bedrijf en de bestuurscultuur is daarom erg ingewikkeld. Met name door de dividendbelasting is het gewoon fiscaal minder aantrekkelijk om in Nederland op papier te staan. De regering is wat geschrokken van deze terugtrekking en probeerde op 15 november 2021 nog partijleiders te bellen om zowel oppositie als coalitie partijen te overtuigen voor een verlaging van de belastingen. Zij menen dat dit geld beter naar de woningmarkt kon gaan, welke met torenhoge prijzen kampt.

Waarom het VK in plaats van Nederland

Het is voor de multinationals vrij eenvoudig om deze stap te zetten. In het Verenigd Koninkrijk is geen dividendbelasting en in Nederland wel. Het feit dat hier nog steeds verzet voor is binnen de Tweede Kamer is voor het management van dit soort multinationals doorslaggevend om zich terug te trekken naar VK. Ook is het complex met twee soorten aandelen bij Shell en voor de gesplitste bestuurscultuur. Een overtollig deel van de aandeelhouders is Brits en heeft bij grote beslissingen een afzonderlijke vergadering nodig. Evenzo voor de Nederlandse aandeelhouders, deze worden apart aangesproken. Het uitbetalen van de aandelen duurt hierdoor ook langer en is het bedrijf economisch minder flexibel als het zou willen.